Dichtheid meter voor het brouwen van bier

Nog niet gewaardeerd | Schrijf je eigen review
Hydrometer voor het brouwen van Bier en wijn. Dichtheid , suikergehalte, potentieel alcoholgehalte.

Lees meer
€8,95
Incl. btw

Dichtheid meter voor het brouwen van bier

De ideale densimeter voor alle wijnmakers en bierbrouwers. Met 3 schalen (dichtheid, suikergehalte, potentieel alcoholgehalte) en uitgebreide gebruiksaanwijzing.


Bereik:

0,990 - 1,170 S.G.
0 - 360 g / l suiker
0 - 20°vol.% pot. alcoholgehalte
Grote nauwkeurige uitvoering : lengte : 26 cm, benodigt een 200 ml maatglas.

 

 

Dit is de eerste hydrometer die u in een verstaanbare taal alle informatie geeft (buiten de zuurmeting), nodig in de wijn- en bierbereiding. Deze meter heeft namelijk drie schalen wat het gebruik ervan in de wijn- en bierbereiding eenvoudiger en nauwkeuriger maakt. Schaalbereik - SOORTELIJK GEWICHT: 0.990 tot 1.150 - SUIKERGEHALTE in gram per liter: 0 tot 360 - POTENTIEEL ALCOHOLGEHALTE in volumeprocent: 0 tot 20% De hydrometer moet gebruikt worden bij 20°C (vloeistof temperatuur) en het is het ONDERSTE van de meniscus, dat dient afgelezen te worden. Meet men de vloeistof bij een andere temperatuur, dan dient men de conversietabel voor de juiste meetwaarde (verderop in deze gebruiksaanwijzing) te gebruiken. Een hydrometer (ook densimeter, dichtheidsmeter, suikermeter genoemd) meet het gewicht van een vloeistof in verhouding tot water. Het gewicht van 1 liter water (4°C) bedraagt 1000 g en wordt op een soortelijk gewichtschaal uitgedrukt als 1.000. Voegt men er suiker (of een andere oplosbare vaste stof) aan toe, dan zullen de cijfers achter het decimaal punt stijgen, te wijten aan een opstijgen van de hydrometer in die vloeistof. Bijvoorbeeld : 1.010, 1.020 tot 1.100 (één liter vloeistof weegt dan resp. 1010, 1020 tot 1100 gram) op de SOORTELIJK GEWICHT SCHAAL. Op de SUIKERSCHAAL vinden we het corresponderend suikergehalte van het vruchtensap. Daar het suikergehalte maatgevend is voor het latere alcoholgehalte in de wijn of het bier, volgt hieruit dat men het te verwachten alcoholgehalte kan afl ezen op de ALCOHOLSCHAAL of het gewenste alcoholgehalte kan berekenen. Bijvoorbeeld : lezen we, bij indompelen van de hydrometer in zuiver vruchtensap bij 20°C op de suikerschaal 120 gram suiker per liter af (SG 1.044 op de dichtheidsschaal) dan vertegenwoordigt dit, bij volledige vergisting, een alcoholgehalte van 6.1% (dat we afl ezen op de alcoholschaal). Wenst men een wijn van bijvoorbeeld 14% alcohol, dan ziet men op de suikerschaal dat hiervoor 270 grammen suiker per liter nodig zijn. Om dit te bereiken met ons sap van slechts 120 grammen suiker per liter, zullen we dus het verschil in suiker moeten toevoegen, te weten: 270 – 120 = 150 gram suiker per liter sap. De alcoholschaal geeft in een puur sap het potentieel alcoholgehalte aan (in de beste omstandigheden – namelijk bij volledige vergisting van de suikers – bereikt alcoholgehalte uitgedrukt in volumeprocent). Men kan met deze meter ook het alcoholgehalte van een gemaakte wijn (of bier) kennen, op voorwaarde dat men twee metingen doet. Men moet namelijk de begindichtheid meten (dus na eventuele toevoeging van supplementaire suiker) en de einddichtheid na beëindiging van de gisting. Een gewone aftrekking van beide waarden geeft het alcoholgehalte van de gemaakte wijn. Bijvoorbeeld : Begindichtheid : 1.116 = 16% alcohol Einddichtheid : 1.030 = 4% alcohol -------------------------- Alcoholgehalte : = 12% alcohol Starten van de gisting Laat de hydrometer vrij drijven in een maatglas gevuld met de te meten vloeistof bij 20°C (te lage temperatuur geeft een te hoge afl ezing, te hoge temperatuur een te lage waarde). Lees het getal af waar de hydrometer het vloeistofoppervlak raakt (het onderste van de meniscus dient afgelezen). Meet men de vloeistof bij een andere temperatuur, dan dient men de conversietabel voor de juiste meetwaarde (verderop in deze gebruiksaanwijzing) te gebruiken. Start voor droge wijn : bij SG 1.084 tot 1.100 Start voor medium wijn : bij SG 1.100 tot 1.130 (medium = halfzoet) Start voor dessertwijn : bij SG 1.130 tot 1.160 (dessert = zoet) Einde van de gisting Voor droge wijn : bij SG 0.980 tot 1.000 Voor medium wijn : bij SG 1.000 tot 1.006 Voor dessertwijn : bij SG 1.006 tot 1.020

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Uw review toevoegen